USD
3,8227
EURO
4,6683
ALTIN
164,1931

Bir Ayet HABERLERİ

  • Bir ayet

    “Yer­yü­zün­de Al­lah yo­lun­da se­fe­re çık­tı­ğı­nız za­man, son de­re­ce dik­kat­li dav­ra­nın. Si­ze se­lâm ve­re­ne, dün­ya ha­ya­tı­nın ge­çi­ci ve az bir men­fa­at...

    24 Kasım 2017 - 12:49
  • Bir Ayet

    “Rab­bi­niz ta­ra­fın­dan mağ­fi­re­te, ge­niş­li­ği gök­ler­le yer ka­dar ve müt­ta­ki­ler için hazırlanmış bir cen­ne­te doğ­ru ya­rı­şır­ca­sı­na ko­şu­şun! O müt­ta­k...

    17 Kasım 2017 - 11:53