Kürtçe eğitim veren okula kilit vurdular!

505
Kürtçe eğitim veren okula kilit vurdular!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Kürtçe eğitim veren ‘Ferzat Kemanger Eğitim Destek Evi’  ‘Milli Eğitim yönetmelik ve mevzuata aykırı eğitim verildiği’ gerekçesiyle mühürlenerek kapatıldı.

15 Eylül 2014’de açılışı yapılan ve 5-11 yaşları arasında çocuklara Kürtçe eğitim veren kuruma, milli eğitim müfettişlerinin raporuyla mühür vuruldu.

Mühürde yer alan tutanakta, şu ifadeler yer aldı: “Diyarbakır Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğünün 9 Ekim 2016 tarih ve 14211706/663.07/10998529 sayılı ‘Ferzat Kemanger Eğitim Destek Evi’ konulu yazılarına istinaden, ilimiz Bağlar ilçesi sınırları dahilinde Şeyhşamil Mahallesi 571 Sokak adresinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Ferzat Kemanger Eğitim Destek Evi’nin ‘Milli mevzuata aykırı olarak faaliyet yürütmesi’ nedeniyle kapatma işleminin uygulandığına dair iş bu kapatma tarafımızdan tanzimle birlikte imzalanmıştır.”