Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk konuştu: 1982 Anayasası’ndan daha tehlikeli

356
Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk

Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Selçuk: “İktidarı Erdoğan’a teslim etme taslağı, 1982 Anayasası’ndan daha tehlikeli! Kimi çarpık bakışların Hz. Muhammed’in, hatta Allah’ın niteliklerini taşıyan insan olarak gördükleri bugünkü Cumhurbaşkanı…”dır

Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk, bugün Genel Kurul’da görüşülmeye başlanacak partili cumhurbaşkanlığı sistemini içeren anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak “İktidarı Erdoğan’a teslim etme taslağı 1982 Anayasa’sından daha tehlikelidir; ona rahmet okutacak türdendir, daha doğrusu türü, ne olduğu belirsizdir” diye yazdı.

Prof. Selçuk, yeni anayasa taslağını eleştirirken “Okuryazar her insan bu taslağın, iktidarın tek elde toplanmasını önlemek şöyle dursun, tam tersine ‘vesayete son verilecek’ yalanıyla iktidarı, ‘yanılmaz’ kabul ettiği geleceğin tek insanına, ‘cumhurbaşkanı’na, hatta kimi çarpık bakışların Hz. Muhammed’in, hatta Allah’ın niteliklerini taşıyan insan olarak gördükleri bugünkü Cumhurbaşkanına teslim ettiğini, denetim yollarını kapattığını, erkler ayrılığını değil, ‘erkler birliği’ni getirdiğini kolayca anlayabilir” görüşünü savundu.