USD
5,3754
EURO
6,0779
ALTIN
214,0497

Din Eğitimi Ailede Başlar

Çocukların talim ve terbiyesi anne-babaya verilen en temel vazifedir.

Din Eğitimi Ailede Başlar
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Çocukların talim ve terbiyesi anne-babaya verilen en temel vazifedir.

Kuran-ı Kerim’de Rabbimiz “Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz.” (Tahrim 66/6) buyurmaktadır.

İlk eğitim, ailede başlar ve devam eder. Bu konuda pek çok Hadis-i Şerif bize bu vazifeyi hatırlatıcı mahiyettedir.

“Çocuklarınıza ikramda bulunun ve onları en güzel şekilde terbiye edin.” (İbn Mace)

“Hiçbir anne-baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir miras bırakamaz.” (Tirmizi)

“Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden mesulsünüz.” (Buhari)

İslam dini çocuğu, insanın özü en saf, en temiz hali olarak kabul eder. Yaratılış hali, fıtrat hali, olarak vasıflandırır.

“Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Sonra anne-babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar.” (Buhari)

Yukarıdaki fıtrat hadisi bize meselenin ehemmiyetini en açık şekilde göstermektedir. Çocuk doğduğunda beyaz bir sayfa gibidir. Bu tertemiz sayfaya ilk yazılar ebeveyninin eliyle diliyle haliyle yazılmaya başlanır. Bu yüzden evlat, binbir ihtimamla büyütülmesi gereken bir emanettir. Dini ve dünyevi hayatı adına ailede almış olduğu talim ve terbiyenin yerini hiçbirşey alamaz.

Çocuklar akaid, ibadet ve ahlaki bilgileri iki temel şekilde alır. Çocuklar din ile ilgili kavram ve bilgileri iki temel yolla alır.

Birincisi: Dilini öğrenmeye paralel olarak, din ile ilgili kavram ve bilgileri almaya başlarlar

Çocuklar, doğduğu andan itibaren birçok kavram duyarlar. Kulağına okunan ismiyle beraber ilk ezanın sözlerini… Doğum tebriklerini… ‘Allah uzun ömür versin…’ ‘Allah hayırlı evlat eylesin…’ ‘Allah analı-babalı büyütsün…’ ‘Maşallah…’ ‘Hayırlı olsun kısmeti açık kaderi güzel olsun…’ Anne ninnilerini… ‘Hu hu hu Allah, yavruma uykular ver Allah…’

Konuşma dönemine girdikleri andan itibaren duydukları sözleri, taklit ve tekrar ederler. Anadilinde kelimeler söylemeye başlarlar. İlk sözleri Allah bir olsun diye uğraşırız. Amin derler. Lailahe illallah… Küçük duaları telkin ederiz. Dilleri tam dönemez sevimli söyleyişleri hayranlığımızı sevincimizi celbeder. Söyledikleriyle mutlu olan ebeveynlerini izlerler ve hoşumuza giden bu şeyleri tekrar tekrar bize söylerler.

Dünya ve ahiret Rehberimiz (sav): “Çocuklarınıza ilk öğrettiğiniz kelime ‘La ilahe illallah’ olsun” buyurmuştur.

Allah Rasulü (sav)’in, Abdülmuttalipoğullarından bir çocuk konuşmaya başlayınca İsra-111. Ayet-i Kerimeyi en az yedi kez çocuklara tekrar ettirip ezberlettiği rivayet edilir. “Evlat edinmeyen, acze düşmeyen ve mülkünde hiçbir ortağı bulunmayan Allah’a hamdolsun’ de ve tekbir getirerek O’nun yüceliğini ilan et.” (İsra 17/111)

Hz. Ali’den gelen bir rivayette Rasulullah (sav) şöyle buyurdu. “Çocuklarınızı şu üç özelliğe göre yetiştirin. Peygamber Sevgisi, Ehl-i Beyt Sevgisi ve Kur’an Okumak. Çünkü Kur’an okuyan ve ezberleyenler peygamberler ve seçkin kullarla birlikte Allah’ın korumasının dışında hiçbir korumanın olmadığı O Kıyamet Gününde Allah’ın himayesinde olacaklardır.”

Sadece dil ile değil hal ile eğitim de çok değerlidir. Zira insanoğlunun ilk becerisi taklittir. Gördüğünü, duyduğunu uygulamaya çalışmak onu geliştirir.

İkinci olarak: Zihinsel ve duygusal gelişmeye paralel olarak algıları gelişir

0-6 yaş dönemi, inanç eğitimi açısından çekirdek dönemdir. Bu dönemde çocuklar taklide yatkın, telkine açıktırlar. Bu şekilde, pek çok temel bilgi ve beceriyi alırlar. Bu dönem adeta format atma kodlama dönemidir. Az öz ayrıntıya girmeden yapılan telkinler, bilinçaltı muktesabatlarını oluşturur. “Beni Allah yarattı” “Allah bizi çok seviyor” “Allah, en çok çocukları sever” “Ben Allah’ı çok seviyorum” “Allah en büyük, en güçlü ve en merhametli olandır.” “Herşeyi Allah yarattı” “Ailemi, hayvanları, bitkileri, dağları denizleri, güneşi, ayı, her şeyi Allah yarattı.” “Biz O’na dayanırız, O bizi korur.” “O’na verdiği nimetler için teşekkür ederiz.” “O’na dua ederiz, O’nun herşeye gücü yeter.” vb… ifadeleri duyduklarında zihinlerinde ve ruhlarında bu anlamlar yerleşir.

İleriki dönemlerde aldıkları daha detay bilgilerle sentez yapıp soru sormaya başlarlar. Doğru ve sağlıklı cevaplarla eğitimleri devam eder.

Çocukların eğitim hayatına sosyal hayat, okul vb. eklenir. Ama aile, her zaman en önemli yeri korumaya devam eder.

Elanur Beyza

YORUMLAR


    0 YORUM