USD
5,3039
EURO
6,0182
ALTIN
229,3092

DİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNDE GENEL İLKELER

Eğitim ve öğretim, her ilmeği sevgiyle dokunması gereken bir işleme sanatıdır. Çocuğu sevmek ve sevgisini kazanmak ilk adımdır. Özellikle küçük yaş çocukların eğitim ve öğretimlerinde formasyon sahibi olmak çok önemlidir.

DİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNDE GENEL İLKELER
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

FORMASYON BİLGİSİ-SABIR ve FEDAKÂRLIK

Eğitim ve öğretim, her ilmeği sevgiyle dokunması gereken bir işleme sanatıdır. Çocuğu sevmek ve sevgisini kazanmak ilk adımdır. Özellikle küçük yaş çocukların eğitim ve öğretimlerinde formasyon sahibi olmak çok önemlidir.

Din Eğitim ve Öğretimi ekstra sabır ve fedakârlık gerektirir. Zira bu alanda yapılacak hatalar ilerde telafi edilemeyecek sonuçlar doğurabilir. İnsanların dünya ve ahiret saadeti tehlikeye girebilir.

EŞİT DEĞER-EŞİT SEVGİ-EŞİT EMEK

Başarılı-Başarısız, İlgili-İlgisiz, Gayretli-Gayretsiz, Yeterli-Yetersiz, Yetenekli-Yeteneksiz vb. sıfatlama ve sınıflamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır. Hayat boyu okunacak okullarda çocuklar çeşitli sınavlara tabi tutulur ve başarılarına göre kategorize edilir. Bu onların değerlilik ve gerçek insani başarı ve kabiliyetlerini ifade etmez. Bir sınıfın en çalışkan öğrencisiyle en tembel denen sonuncu öğrencisi arasında değerlilik açısından hiçbir fark yoktur. Her yaratılan Rabbinin kuludur. Yeryüzünde bir görev ve sorumlulukla var olmuştur. Onun varlığı kâinatta bir zincirin halkasını teşkil eder. Hele çocuklar arasında asla derecelendirme yoktur. Mükellef olduktan sonra Allah katındaki tek üstünlük ise ancak takva iledir. İşte bu temel kaideleri daima hatırda tutmalıyız. Her çocuğun Allah’ın bir kulu ve emaneti olduğu hakikatine binaen eşit ilgi, değer, emek, sevgi ve saygıyı hak ettiği gerçeği akla, kalbe, vicdanlara yerleştirilmelidir. Bu esaslara uygun hareket etmek her eğitimci ve anne-babanın görevidir.

Her çocuk başlı başına bir kitaptır. Bu özel kitaba doğru yazılar ekleyebilmek için özünün iyi okunması şarttır.

SEVDİRME, ÖZENDİRME

Efendimiz (sav), “Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz” buyurarak, bize rehberlik etmektedir.

İslam’a dair her hakikat, sevdirme ve özendirme esasları üzerine bina edilmelidir. Sevgili Peygamberimiz (sav)’in “Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz” düsturuna uygun hareket etmek gerekir. Özellikle küçük yaş çocuklarına verilecek olan ‘Din Eğitim ve Öğretimi’ çok hassas bir konudur. Önceliğimiz sevdirme olmalı, başarı ikinci derecede önem arz etmelidir.

Henüz dinin mesul saymadığı masum çocukları günah, ceza, cehennem gibi kavramlarla ürkütmemeli. Aksine Allah’ın en çok çocukları sevdiğinden bahsetmeli, merhameti, şefkati, sevgisi anlatılmalı. Dünyadaki ve cennetteki sürprizlerden, ödüllerden bahsedilmelidir. O’nun sonsuz sevgisini ve şefkatini, minik yüreklere hissettirebilmek en büyük hedefimiz olmalıdır.

SEVİYEYE GÖRE EĞİTİM-TEDRİC

Allah Rasulü (sav), “İnsanlara anlayabilecekleri seviyede konuşunuz.” Çocukların da kavrama düzeyine göre planlanan din eğitim ve öğretimi istenen neticeyi verecektir.

İslam tedric ilkesini esas alır.  Her yaş ve bünye kendine göre bir rızık, bir gıda istediği gibi, akıl, fikir, şuur, idrak, gönül, his gibi latifeler de inkişafları ölçüsünde ve belli seviyede beslenme isterler. Erken davranmak ne kadar mahzurluysa geç kalmak da o kadar tehlikelidir.

Konuları çocukların seviyelerine indirgeyerek anlatmak çok önemli. Onların dünyalarına yaklaştırarak misallendirme, daha zevkli, yararlı ve kalıcı bir eğitim-öğretim sağlayacaktır. İlgilerini çekecek faaliyetlerle de desteklemek faydalı olacaktır.

AYRINTIYA GİRMEME

Din Eğitim ve Öğretiminde ayrıntıya girilmesi, küçük yaş çocuklarının zihnini karıştırmakta ve öğrenmelerini geciktirmektedir. Ne kadar az, öz anlatım yapılırsa o kadar kolay öğrenmektedirler. Sade bir üslup daha net ve kolay anlaşılır her zaman.

MÜSBET HAREKET

Çocuğa karşı daima olumlu, destekleyici, yüksek motivasyonlu bir tutum sergilenmelidir. Eğitimcinin yılgın, ümitsiz ve donuk olması direk çocuğa akseder.  Çocuk, ayna gibi karşısındaki kişiyi yansıtır. Öğrencideki isteksizlik büyük oranda eğitimci ve sistem kaynaklıdır.

Cezalandırma, kınama, yoksun bırakma, tehdit, azarlama vb. tüm olumsuz tutum ve davranışlardan kaçınılmalıdır.

TEŞVİK VE ÖDÜLLENDİRME

Motivasyonu arttırmak için teşvik, başarıyı takdir etmek için de ödüllendirme çok önemlidir. Sadece başarı değil, gayret ve ilgi de ödüllendirilmeli.

TEMEL KAYNAKLARA UYUMLULUK

Sahih temel kaynaklardan faydalanılmalısı çok önemli. Doğru bir eğitim için doğru bilgi kaynaklarından istifade edilmelidir şüphesiz.

POZİTİF ANLATIM YAPILMALI- BATILI TASVİRDEN KAÇINMALIDIR

İyi, güzel ve doğru olana vurgu yapılmalı.

Yanlış, çirkin ve kötüyü tasvirden uzak durulmalı. Çocuk yaşta zihne alınan resimler, bilgiler kalıcıdır. En derin hatıralar çocukluğa ait olanlardır. İnsan psikolojisini en çok etkileyen dönemdir.  Çocukluk dönemi en çok korunması gereken dönemdir. Her çocuk çocukluğunu masumiyetine yakışır şekilde geçirmelidir. Bu yetişkinlere düşen bir görevdir.

İSTİKRAR-DÜZEN-TAKİP

İstikrarlı ve düzenli eğitim, artı takip çok önemlidir.

Hakiki terbiye edici Rabbimizdir. Rabbimiz bizi ve çocuklarımızı en güzel, en keyifli şekilde terbiye etsin… Cenab-ı Hak, bizlere çocuklarımızın gözlerindeki ışığı söndürmeden, minik omuzlarını çöktürmeden bu eğitim ve öğretim işini hakkıyla yapmayı nasib etsin…

“DUDAKLARDA GÜL GİBİ KOKLANACAK TOMURCUK,

GÜNAHKARLAR ÜLKESİNDE TEK MASUMDUR ÇOCUK…”

Elanur Beyza

YORUMLAR


    0 YORUM