Hizmetin Eğitim Anlayışına Dair 1

Hizmetin Eğitim Anlayışına Dair 1

24 Şubat 2018 1 Yazar: Ümit Uludağ

Eğitim-Öğretim sistemleri; ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye birçok cihetten farklılıklar arz etmektedir. Belli standartları ve kalıpları tesbit edilmiş, meşhur eğitim sistemleri vardır: Osmanlı, İngiliz, Amerikan, Alman, Rus, eğitim sistemleri gibi… Uyguladıkları müfredatları, öğretim metodları, eğitim yılı ve alanları, teknoloji uygulamaları, öğretim teknikleri, genel eğitim yöntemleri gibi birçok açıdan karakteristik özellikleri olan sistemlerdir.

Hizmetin kalıplaşmış, tek tip uygulanan bir “eğitim-öğretim metodu” söz konusu değildir ama pırlanta değerinde “Eğitim-Öğretim Prensip veya Normları” mevcuttur.

Dünyanın dört bir yanında Hizmet hareketi gönüllülerinin açmış olduğu eğitim kurumlarında nasıl bir eğitim-öğretim anlayışı vardır? Bu sorunun cevabı hem çok kolay hem de çok zordur: Genel olarak hangi bölge veya ülkede ne tür sistemler tercih edilmekte ve uygulanmakta ise hizmet hareketi de o sistemleri esas almakta ve başarıyla uygulamaktadır.

Hizmetin eğitim normları; dupduru bir su, pırıl pırıl bir ışık gibi girdiği her eğitim bahçesini sular ve aydınlatır, ortamı daha da güzelleştirir. Mevcut sistemi ve metodu bozmaz, daha da başarıyla uygulanmasına vesile olur.

Hizmetin eğitim normları ile farklı ülkelerin metodları, suhuletle mecz olmakta ve sistemlerin temel esaslarını koruyarak ciddi bir performans yükselişini birlikte gerçekleştirmektedirler.
Şöyle de ifade edebiliriz: Hizmetin eğitim ilkeleri, prensipleri veya normları; bütün ülke eğitim sistemleriyle ve modelleriyle barışık, uyumlu ve müspet katalizör hususiyeti olan mükemmel bir maarif tarzıdır.

Hizmet Eğitiminin Beslenme Kaynakları:
Tarih boyunca semavi dinlerin iman ve irfan pınarlarıyla sulanmış evrensel değerler…
Kur’an ve sünnet temel olmak üzere bu kaynaklarla zirvelere ulaşmış alimler ve eserleri.
Geçmişten günümüze kadar uzayan eğitim kurumları ve üniversitelerin tecrübi birikimleri.
Dünya genel eğitim anlayışının esas aldığı mukayeseli (karşılaştırmalı) eğitim metoduyla; farklı eğitim sistemlerindeki başarılı uygulamaların adeta bir arının farklı çiçeklerden topladığı polenlerle enfes balını yapması gibi bir araya getirilerek mecz edilmesi.
Osmanlı eğitim sistemi…
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin fikirleri, hayat tarzı ve eserleri Risale-i nurlar.
Fethullah Gülen Hocaefendi Hazretleri’nin fikirleri, uygulama örnekleri ve Pırlanta eserleri.

Yukarıdaki temel kaynakların eşsiz prensipleriyle yetişme gayretlerini mütevazı bir şekilde sürdürmeye çalışan eğitimci, idareci, öğretmenlerin fedakarane çalışmaları… Yine gönüllü iş adamlarının maddi manevi destekleri ve Allah’ın açık lütfuyla… Bu altın nesil, eğitim kervanı emin adımlarla yoluna devam etmektedir…

Bu şahsi değerlendirmemizi önümüzdeki haftalarda da sürdürmeyi planlıyoruz. Devam eden yazılarımızda “hizmet eğitiminin prensip ve normlarını” sırayla anlatmaya çalışacağız….

Ümit ULUDAĞ