USD
6,0197
EURO
6,9241
ALTIN
229,3776

Mana-yı Harfi Keyfiyeti ve Ayak İzleri…

Hayatımızın iniş ve çıkışları, kulluğumuzun kıvamına yakından tesir ediyor. Ümitlerimiz, moral ve motivasyonumuz, geleceğe dair beklentilerimiz, hadiseleri menfi ya da müsbet değerlendirişimiz; Allah’la irtibatımızı, ibadetlerimizi, dualarımızı derinden etki altında bırakıyor… Böylesine zikzaklı, kaygan bir manevi zeminde bizleri ayakta tutacak dinamikleri çok iyi keşfedip ve onlara sıkıca tutunmalıyız.

Mana-yı Harfi Keyfiyeti ve Ayak İzleri…
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Hayatımızın iniş ve çıkışları, kulluğumuzun kıvamına yakından tesir ediyor. Ümitlerimiz, moral ve motivasyonumuz, geleceğe dair beklentilerimiz, hadiseleri menfi ya da müsbet değerlendirişimiz; Allah’la irtibatımızı, ibadetlerimizi, dualarımızı derinden etki altında bırakıyor… Böylesine zikzaklı, kaygan bir manevi zeminde bizleri ayakta tutacak dinamikleri çok iyi keşfedip ve onlara sıkıca tutunmalıyız. Herşeyden önce hayata “tevhid eksenli”  bir projektörle bakma prensibini esas almalıyız. Bu bakış açısı; insan, hayat ve kainatı doğru okuma temel duruşumuzun “olmazsa olmaz” bir ilkesi olmalıdır.
Tevhid eksenli bir inanç sistemi, manevi hayatımızın ana düsturu olacaksa; pratiğe, amellerimizin özüne yansıyan doğru rotayı  teşhis etmek bizim için hayati bir önem arz etmektedir…  Evet; “Tevhidin  esası nedir ve bu yoldaki tehlikeler , tuzaklar acaba nelerdir?” sorularının cevapları, meselenin kalıcı ve değişmez ölçütleri olacaktır.
Çoğu zaman, teorik olarak tek müracaat noktamızın Rabbimiz olduğunu bilir ve kabul ederiz de hadiselerin yoğunluğu içerisinde maalesef sebeplerin tenteneli perdesinden daha öteye bakmasını  bilemeyiz. Mana-yı İsmi ile hayatımızı realize etme, sebepleri ihmal etmeme düsturunu yaşarken diğer taraftan da Mana-yı Harfi ufkuyla da sebepler perdesini aşıp Yüce Rabbimizin hikmet ışıltılarını görebilmeliyiz… Hayata hakikat gözlüğüyle baktığımızda sebeplerin zayıflığı ya da çok güçlü oluşu başımızı döndürmeyecektir. Bazen şartlar o kadar ağırlaşır ki hemen ümitsizliğe düşüveririz… Bazen de şartlar o kadar kuvvetlidir ki sırtımızı sebeplere dayar da şımarır ve gevşeriz… Halbuki  meselenin dış görünüşü nasıl olursa olsun bizler neticeyi Allah’tan beklemeli ve hayır dilemeliyiz… Bütün güzellikler O’ndan, eksikler ve kusurlar nefsimizden ama hayırlı çözümler de yine Rabbimizden… Öyle sıkıntılı hallerimiz vardır ki tam bittik dediğimiz anda O tutup kaldırmış ve yürütmüştür bizleri… Allahımızdan güzelliler dileniyor; suhulet ve hoşluklar geldiğinde de “asla gevşemeyeceğimiz” sözünü veriyoruz inşallah. Bir hak dostunun  yaşadığı, Tevhid esintilerini bir manzum hikaye ile ifade ederek sözlerimize son veriyoruz…
AYAK İZLERİ…
Dünyada iken sıkça aynı rüyayı  görüyordu
Pek  mana veremese de içi huzur doluyordu;
Sahilde bir yol, uzar gider kumsalda kıvrım kıvrım
İki çift ayak izi, yürür  kumlarda adım adım
Hayatta iken bu rüyanın manasını  bilemez
Üstelik düşün tesirinden bir türlü kurtulamaz
Derken zaman tüllenir, vakit gelir, hak vaki olur
Hak aşığı bu güzel insan, Rabbine vasıl olur
Naz makamında, sorar bu rüyanın tevili nedir;
Kumsaldaki ayak izlerinin hikmetini bildir…
Rab dedi; izlerin  biri bana ait, biri sana
Sahipsiz değilsin ey can, gelmedin yalnız cihana
Dünya hayatında iken seni yalnız bırakmadım
Şah damarından yakın oldum, seni hiç terketmedim
Ya Rab; rüyada taşlı dikenli yerler geliyordu
Böyle yollarda ayak izleri teke iniyordu
Yalnız mı bırakıyordun zor anlarımda sen beni
Ne ola ki acep bu anlaşılmaz halin nedeni
Bil ki ey kulum hiç bir zaman sahipsiz bırakmadım
Hayatın en zor anlarında seni hep ben  taşıdım
Kalmamıştı mecali yürümek için dizlerinin
Hikmeti bu idi bire inen ayak izlerinin
Sebepler tahtında ümitlerin bir bir sönüyordu
Çaresizlik anında Tevhid tecelli ediyordu
Bil ki masivamda tesadüfe tesadüf edilmez
Basiretsiz kullarım hayat tılsımını çözemez
Hep keşmekeş içinde ömürleri, öylece geçer
Ancak basiretli  insanlar, bu bilmeceyi çözer
İzler bire iniyordu; ey kulum sen düşüyordun
İşte zor anlarında seni kaldırıp taşıyordum…

Ümit ULUDAĞ

Yükleniyor...

YORUMLAR


    0 YORUM