USD
6,0197
EURO
6,9241
ALTIN
229,3776

Zamane Fıkraları 23

Hey gidi Koca Ragıp Paşa!.. “Şecaat arz iderken merd-i kıbtî sirkatin söyler.” derken bugünleri mi görmüştün. Basiretine kurban diyecektim, eğer öyle olsaydı. Ravza Hanım diye bir yetmeye hükumetin insan hakları kulvarında at koşturma selahiyeti vermişler. Hazret buyurmuş ki “Türkiye bir hukuk devletidir.”

Zamane Fıkraları 23
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Hey gidi Koca Ragıp Paşa!.. “Şecaat arz iderken merd-i kıbtî sirkatin söyler.” derken bugünleri mi görmüştün. Basiretine kurban diyecektim, eğer öyle olsaydı. Ravza Hanım diye bir yetmeye hükumetin insan hakları kulvarında at koşturma selahiyeti vermişler. Hazret buyurmuş ki “Türkiye bir hukuk devletidir.”

Hem de bu hanım kızımız(!), bu cümleyi Avrupalı gazetecinin kendisini rezil ettiği röportaj esnasında sarf etti. Her ne kadar bizim havuzcular, olayı “Avrupalı gazeteciye kapak” diye yazdılarsa da yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Tabi günlük hayatında yatsı gündemi olanlar için… Malum, günümüzde mukaddesattan uzak olup da mukaddesata sahip çıkan bir nesil türedi.

***

Kaderin ne garip tecellileri var. Yirmi senedir dillerine doladıkları Papa görüşmesinden defalarca nemalanıp dibe vuran ehl-i tenkit ve gıybet, önce DİB reisinin ziyareti konusunda sessiz kalmışlardı. Bakalım şimdi ne yapacaklar. Belki de ehl-i İslam’ın; halife-i rûy-i zeminin nezdinde ehl-i salibin rüesâsını kendi kalelerinde muhasarası diye yansıtacaklar bu ibretlik ziyareti.:))

Beklenir mi? Beklenir…

Hele basına insafsız bir kısım kalem erbabı tarafından düşürülen “Reis, filancalara karşı mücadelede Papa’dan yardım isteyecek.” iddiası yok mu? Yahu adamlar zaten senelerdir  “Bunlar Vatikan’ın Truva atı” iddiasından nemalanıyorlardı. Kalkıp da onları Anadolu’ya sokan(!) zihniyetin temsilcileriyle el birliği yapar mı? Hiç onlara, “Kendi adamınızı bize satın! Der mi? Demeeeez.

Hey gidi Yirmi Sekiz Şubat’ın Şah Veli’si. Rüyalara bile girerdin, “Bir Müslüman, papazın ayağına gider mi?” derdin. Bakalım bu ziyaretten sonra ne diyeceksin!

***

Nedim Üstadımız bugünleri göreydi, “Maskeli Balon” kitabı tecessüm eder; şişer, şişer ve nihayet patlardı. Patlayınca da muhtevası, koca bir Anadolu’yu kokuya verirdi. İftiralar, tezvirler, zırvalar, yalakalıklar derken insan onur ve haysiyetini iki paralık eden ne kadar rezalet varsa hepsini zehir-zakkum temaşa eyledik.

Bir zamanlar “Cihan Harbi’ni gören, çocuk da olsa yaşlıdır.” derlerdi. Acaba ileride bugünleri görüp de erken büyüyen kaç çocukla tanışacağız?

Ah bugünler, ah bugünler… Kimini güldürürken kimini değil ağlatan, hatta öldüren günler… Dillerde “Ve tilke’l-eyyâm” nağmeleriyle ufku gözleyenleri tazyik eden günler…

Kerem UMAR

Yükleniyor...

YORUMLAR


    0 YORUM