USD
5,3108
EURO
6,0229
ALTIN
229,4214

Çocuk Eğitiminde İkinci Safha Hamilelik Dönemi

İnsanın yaratılışı evre evre gerçekleşir. Kur’ân-ı Kerîm, ana rahminde geçen cenin safhasını da beşer hayâtına dâhil eder ve o safhada geçen nutfe, alaka, mudga ve sonrası olmak üzere dört ayrı devreden bahseder.

Çocuk Eğitiminde İkinci Safha Hamilelik Dönemi
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

İnsanın yaratılışı evre evre gerçekleşir. Kur’ân-ı Kerîm, ana rahminde geçen cenin safhasını da beşer hayâtına dâhil eder ve o safhada geçen nutfe, alaka, mudga ve sonrası olmak üzere dört ayrı devreden bahseder.

“Ey in­san­lar! Eğer siz öl­dük­ten son­ra di­ril­mek­ten şüp­he edi­yor­sa­nız, bi­lin ki: Biz si­zi il­kin top­rak­tan, son­ra bir nut­fe­den, son­ra (rahim cidarına) ya­pışan bir hüc­re­den, son­ra esas un­sur­la­rıy­la hil­ka­ti ta­mam­lan­mış, ama bü­tün aza­la­rıy­la he­nüz ta­mam­lan­ma­mış bir çiğ­nem et gö­rü­nü­mün­de bir ce­nin­den ya­rat­tık ki, kud­re­ti­mi­zi si­ze açık­ça gös­te­re­lim. Di­le­di­ği­mi­zi bel­li bir sü­re­ye ka­dar ana rah­min­de dur­du­ru­ruz. Son­ra da si­zi bir be­bek ola­rak dün­ya­ya çı­ka­rı­rız…” (Hac 22/5)

Allah Rasulü (sav): “Herbirinizin yaratılışı annenizin karnında 40 günde cemedilir. Bir o kadar günde alak(kan pıhtısı); bir o kadar günde mudga (et parçası) olur. Sonra bir melek gönderilerek ruh üflenir. Sonra meleğe emredilir: “Onun rızkını, ecelini, amelinin, mesud veya bedbaht olacağını yaz.” Başka rivayetlerde: kız-erkek, uzun-kısa, sıhhatli-hastalıklı vb. Meleğin 42. Günde uğradığı da rivayetlerde vardır. Bizim nasıl hareket edeceğimiz, nasıl adım atacağımız, attığımız bu adımların neleri ortaya çıkaracağı Cenab-ı Hakın ezeli ilminden bilinmiş ve iradelerimiz de hesaba katılarak her şey ona göre plan ve programa tabi tutulmuştur.

Çocuğun biyolojik, fizyolojik ve psikolojik gelişiminde tabii ki pek çok etken vardır. Ancak, anne-babanın, birinci derecede etkili olduğu da bilinen bir gerçektir. İslam da çocukların her dönemlerinde, terbiye ve eğitiminden ebeveynini sorumlu tutmuştur.

Yapılan pek çok bilimsel araştırma, birçok kalıtsal, genetik özelliğin anne-babadan aktarıldığını ortaya koyuyor. Davranış bilimleri de psikolojik eğilimlerin ve duygusal yaklaşım biçimlerinin, ciddi oranda ebeveyn tesiri ile şekillendiğini ifade ediyor.  Anne-babanın olumlu-olumsuz ruh yapısı ve davranışları çocukların tüm hayatlarını etkileyebilmektedir.

Hususiyle anne karnındaki bebeğin, anneye paralel bir fizyolojik ve psikolojik yaşamı vardır.   Yorgunluk, stres, heyecan, üzüntü, korku vb. psikolojik  her değişiklik anneyi ve bebeğini etkiler.

Rızıklarında helal-harama dikkat etmeyen, günahlardan kaçınmayan anne-babadaki olumsuz haller çocuğa geçebilmektedir. Sigara, alkol vb. uyuşturucuların kullanılması bebeğin sağlığını etkilemektedir.

Yine araştırmalar gösteriyor ki ebeveynin isteyerek dünyaya getirdiği bebekleri ileride daha güvenli, başarılı, dengeli bir kişilik göstermektedirler. İstenmeyen bebekler de ise tam tersi sonuçlar görülebilmektedir.

Hamilelik sırasında annenin beş duyusuyla algıladığı algıların çocuğu nasıl etkilediği konusunda Amerika’da yapılan bir araştırmada denek anne adayları alınıyor. Her gün belli saatler her birine ayrı ayrı matematik, edebiyat, resim, müzik vb. eğitim veriliyor. Daha sonra dünyaya gelen bebeklerin takibi yapılıyor ve ilerki yaşlarda anne karnında duydukları bu bilim ve sanat dallarına eğilimli oldukları ortaya çıkıyor. K.K. ilahi, eğitici seminer sohbet vb. dinleyen, evrad ezkara yoğunlaşan annelerin tüm bu güzel alışkanlıkları çocuğuna yansıtabilmesi için bulunmaz bir fırsattır.

HAMİLELİKTE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

DUA: İşin bidayetinde dua önemli olduğu gibi, hamile kaldıktan sonra, doğuma kadar her fırsatta Cenab-ı Hakk’a dua etmek de çok önemlidir. Gerek baba gerekse anne adayı, Cenab-ı Hakk’ın kendilerine nasip edeceği çocuğun her türlü kusurdan azade ve hayırlı bir evlat olması adına Allah’a yalvarıp yakarmalı.

Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın hamileliği esnasında,  Cenab-ı Hakka “… Allah’a: Andolsun bize (salih) kusursuz bir çocuk verirsen, sana ziyadesiyle şükrederiz, diye dua ettiler.”  (A’raf 7/189)

Haram bir lokmanın, işlenen bir günahın, stres ve depresyonların hiç şüphesiz çocuğun karakterinin şekillenmesinde etkisi büyüktür. Besmelesiz atılan bir tohumdan hayırlı neticelerin ortaya çıkması Cenab-ı Hak aksini murad buyurmadıkça zor bir ihtimaldir.

Sağlıklı ve kolay doğum için: Âyete’l-Kürsî, Felak-Nas, A’raf 7/54 vb… okunabilir.

HELAL RIZIK: İnsan karakterinin oluşmasında yenilen içilen şeylerin inkâr edilemez tesirleri söz konusudur. Haram ve şüpheli gıdalar çocuğun fıtratında tabiatında, tahribat ve deformasyonlara yol açabilir. Bu sebeple, baştan itibaren anne-baba yediği, içtiği şeylere dikkat etmeli ve çocuğun hoş ve temiz gıdalarla beslenmesi hususunda titiz olmalıdırlar.

Çocuk daha anne karnındayken helal ve temiz rızıkla beslenmelidir. Bu annenin beslenmesine özen göstermesini gerektirir. Annenin aldığı gıdalar helal, temiz, sağlıklı olmalı. Aynı zamanda helal yollarla elde edilmiş olmalı. Bunun için de anne baba kazançlarının helal olması hususunda son derece hassas olmalı, alışveriş yaptıkları yerleri iyi seçmeli ve dinin haram kıldığı hiçbir maddenin evlerine girmelerine izin vermemelidir.

Kur’an-ı Kerim’de ve sünnet-i sahihada helal rızık talep etmenin gereği ve önemi hakkında birçok ayet ve hadis vardır.

Allah Rasulü “Öyle devir gelecek ki, insanoğlu, aldığı şeyin helalden mi, haramdan mı olduğuna hiç aldırmayacak” buyurmuştur.

Yediği içtiği haram olan bir kişinin duasının kabul olmayacağı da Efendimiz(sav)’in mübarek beyanlarındandır.

MANEVİYAT: Hamilelik süreci zor, zahmetli bir süreçtir. Anne adayının kendisi ve çevresinin buna hazırlıklı olması önemlidir.

Hamile bir annenin, ruhi ve psikolojik durumu, hal ve tavırları çocuğun gelişimini etkilemektedir. Dış seslere duyarlı olduğu bilinen bebeğin anneyle birlikte, bulunduğu ortamlarda söylenenlerden, tutum ve davranışlardan müsbet veya menfi tesir alacağı bilinen bir gerçektir.

Annenin, manevi yönden güçlü olması, sağlam bir imana sahip olması, stres ve sıkıntılardan uzak durması hiç şüphesiz çocuğun gelişiminde olumlu bir tesir icra edecektir. Tabii ki annenin yanında babanın ve ailenin diğer fertlerinin de bu konularda dikkatli olması, anneye destek vermesi önemlidir.

Güzel ahlaklı olma ve davranma esastır. Anne adayının buna uygun hareket etmesi, öfke, kızgınlık, kavga vb. olumsuz hallerden uzak durması, sakin, mülayim, huzurlu olmaya gayret göstermesi önemlidir.

Okunan, dinlenen, izlenen her şey filtreden geçirilmeli. Vücut ve ruh temizliğine özen gösterilmeli, nezih temiz, maneviyat dolu bir süreç yaşanmalıdır.

İBADETLERİN EDASINDA HASSASİYET: Bu zor ve zahmetli süreçte, en büyük dayanak, en güçlü sığınak şüphesiz Yüce Rabbimizdir. Anne-baba bu dönemi olabildiğince şuurlu, imanlı, ibadetli geçirmeli. Allah’ı hatırlatan razı olacağı yerlere gidip-gelmeye, hayır hasenat da bulunmaya dikkat etmeli.

Evrad ve ezkarı arttırmalı. Kur’an-ı Kerim okuma, dinleme, kitap okuma Allah’ı hatırlatan razı olacağı yerlere gitme, hayır hasenat da bulunma., bol bol salavat getirme, tesbih çekmeye dikkat etme, dua, hamd ve şükürle bu dönemi dolu dolu geçirmeye çalışmalıdır.

TEVEKKÜL VE TESLİMİYET: Son olarak müstakbel anne ve babanın dikkat etmeleri gereken bir husus olarak Cenab-ı Hakk’a karşı tevekkül içinde bulunmalarını hatırlatabiliriz. Yani doğacak çocuk hakkında hırs göstermemek, ille de cinsiyeti şöyle olsun böyle olsun dememek, ufak rahatsızlıklardan bile hemen evhama kapılmamak, muhtemel bazı hastalıklar karşısında sarsılmamak oldukça önemlidir. Her şeyden önce anne baba doğacak çocuğun Cenab-ı Hakk’ın bir ihsanı ve nimeti olduğunun şuurunda olmalıdırlar. Evlat sahibi olamın emanet sahibi olmak olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır.

Elanur Beyza

YORUMLAR


    1 YORUM

    • S.D. 15 Mart 2018

      Bu konu çok mühim çok teşekkürler hocam

      Cevapla