USD
5,3152
EURO
6,0292
ALTIN
229,8388

Çocuk Eğitiminde İlk Safha Hamilelikten Önceki Dönem

Yüce Allah bir kul var etmeyi murad ettiğinde, anne-babayı bir araya getirir. Sonra kulunu yaratmada ebeveyni vesile kılar. Biyolojik, psikolojik kabiliyetlerle donatır. Kulu dünyaya geldiğinde de, onlara emanet eder. Ebeveyne düşen görev ve sorumluluklar, henüz çocuk sahibi olmadan başlar aslında.

Çocuk Eğitiminde İlk Safha Hamilelikten Önceki Dönem
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Yüce Allah bir kul var etmeyi murad ettiğinde, anne-babayı bir araya getirir. Sonra kulunu yaratmada ebeveyni vesile kılar. Biyolojik, psikolojik kabiliyetlerle donatır. Kulu dünyaya geldiğinde de, onlara emanet eder. Ebeveyne düşen görev ve sorumluluklar, henüz çocuk sahibi olmadan başlar aslında. Bunların ne olduğunu bazı başlıklar altında toplayabiliriz.

SALİH BİR EŞ: “Aile reisinin ilk sorumluluğu “müslimât, müminât, kânitât, sâdikât, sâbirât, hâşiât, mütesaddıkât, sâimât, hâfizât, zâkirât”tan ve  “sâlihât”tan bir hayat arkadaşı seçmektir.” ***

“Cennet annelerin ayakları altındadır.” Hadisine uygun olarak Cennete liyakatli bir anne adayı seçilmelidir. Annenin çocukla alakası, babaya göre, gerek hamilelikte, gerekse yetişme evrelerinde daha fazladır. Ancak bu tercih karşılıklı bir tercih olmalıdır. Kadın veya erkek, eş seçiminde aynı titizliği ve özeni göstermelidir.

“Salih, sağlam karakterli, güzel ahlaklı ve dindar bir çocuğa sahip olmak isteyen bir kişi öncelikle evlenirken tercihini doğru yapmalıdır. Evlendiği insanın dindar ve güzel ahlaklı olmasına öncelik vermelidir. Evlilikten sonra ise hamilelikten çocuğun doğumuna kadar alınması gereken bir kısım tedbirler vardır. Yani, öncelikle “tohumun temiz bir zemine bırakılması, sonra da bırakıldığı yerde gelişirken temiz bir hava ile havalandırılması, temiz şualarla şualandırılması, temiz su ile sulanması ve tımar edilmesi, yetiştirilmek istenen neslin kaliteli yetişmesi bakımından çok önemlidir.” ***

EVLAT SAHİBİ OLMAYI İSTEMEK BUNA HAZIR OLMAK: Evlat sahibi olmak emanet sahibi olmaktır. Cenab-ı Hak bir kul yaratmayı murad ettiği için yaratır. Ve sevgili, sevimli kulunu seçtiği ebeveyne emanet eder. Her bebeğin yaratılışında asıl gaye murad’ı ilahi’dir. Ancak anne-baba adayının da cüz-i iradesine bakan yönüyle bunu istemesi, evlat emaneti sevgisi ve şuuruyla hareket etmeye hazır olması gerekir. Araştırmalar gösteriyor ki, ebeveynin isteyerek dünyaya getirdiği bebekleri ileride daha güvenli, başarılı, dengeli bir kişilik göstermektedirler. İstenmeyen bebeklerde ise, tam tersi sonuçlar görülebilmektedir.

“İdeal ailede anne-baba, birer terbiye ustası olmalıdırlar. Çocuğun terbiyesinde gerekli olan sorumluluk duygusuna, bilgilere sahip olmalıdırlar: ‘Anne baba olmak isteyen herkes belli bir seviyede psikoloji, pedagoji ya da en azından Kur’ân’ın bu mevzudaki mücmel prensiplerini bilmeli… insan, mutlaka iyi nesiller yetiştirmenin yollarını öğrenmelidir.’” ***

HELAL DAİRESİNDE YAŞAMA: Müslüman olana yakışan hayatı boyunca her durum ve şartta harama yaklaşmaması daima helal dairede yaşamasıdır. Bediüzzaman Hazretlerininin de dediği gibi “Helal dairesi geniştir keyfe kafidir, harama girmeye lüzum yoktur.” Mümin anne-baba adayı yediği-içtiği, giyindiği, barındığı, kısaca kazandığı ve harcadığı itibariyle helal dairesinin dışına çıkmama konusunda olduğundan, daha da titiz davranmalıdır. Zira kendisine meleklerden temiz bir emanet verilecektir. Maddi manevi virüs ve mikroplardan temiz maddi-manevi hijyenin sağlandığı bir ortam sağlamak en önemli vazife olmalıdır.

İBADETLERDE, KULLUKTA HASSASİYET: Evlat Rabbden bir emanetse o emanete en güzel şekilde hazırlık yapmak gerekir. Allah’ın sevgili minik kuluna layık bir ebeveyn olmak için ibadetlerde hassasiyet ve şuurla hareket etmek, kendini geliştirmek çok önemlidir. Evlat, insan için benlik ve enaniyetden sıyrılıp hakiki kulluğa götüren en etkili amildir. Aynı zamanda en büyük imtihanlardan da biridir. Kamil manada iman ve ibadet sahibi olmak, emanete sahip çıkabilmek için gayret göstermek, şuurlu ve istikametli davranmakla mümkündür. Bunun için de, bilmediğini öğrenmek, bildiğini yaşamak mühimdir.

SALİH BİR EVLAT İÇİN DUA: Evlat sahibi olmak her insanın isteyeceği bir nimettir. Salih, güzel ahlaklı bir nesil için yapılan dualara Kur’an-ı Kerim’de yer verilmiştir. Birkaç örnek verelim: “İdeal ailede anne-baba, birer terbiye ustası olmalıdırlar

Mümin Kulların Duaları: “(Ve o kullar): Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizleri kötülüklerden sakınanlara rehber yap.” (Furkan 25/74)

Hz. Adem-Hz. Havva’nın Duası: “… ‘Andolsun bize Salih ve kusursuz bir çocuk verirsen, sana ziyadesiyle şükrederiz’ diye dua ettiler.”  (A’raf 7/189)

Hz. Zekeriyya’nın Tertemiz Zürriyet Duası:  “Orada Zekeriyya, Rabbine dua etti. Rabbim bana nezdinden tertemiz bir zürriyet ihsan eyle! Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin.” (Al-i  İmran 3/38)

Hz. Zekeriya’nın Duası: “Ba­na lütf-u ke­re­min­den öy­le bir vâ­ris na­sib et ki ba­na da, Yâ­kub ha­ne­da­nı­na da vâ­ris ol­sun. Onu, ra­zı ola­ca­ğın bir in­san ey­le ya Rab­bî!”(Meryem 19/6)

Hz.İbrahim’in Duası: “Ya Rab­bî, sa­lih ev­lat­lar lüt­fet ba­na!” Biz de ona ak­lı ba­şın­da bir oğul müj­de­le­dik.”(Saffat-100-101)

Hz. İbrahim Ve Oğlu Hz. İsmail’in Duası: “Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden Sana itaat eden bir ümmet çıkar…” (Bakara 2/128)

BESMELE: “Bismillah her hayrın başıdır.” Hayırlı evlad sahibi olmak için de bu kaideye riayet etmek çok önemlidir. Ve Allah Rasulü’nün tavsiyesine uyarak, salih bir evlat olması ve şeytanın ona zarar vermemesi için Cenab-ı Hakk’a iltica edip yalvarmak gerekir.

Efendimiz(sav) “Şeytan, insanın damarlarında kanın hareketiyle hareket eder” buyurmaktadır.

Çocuğun anne karnına düşmesinden önce besmele çekilmesi ve dua edilmesi Peygamberimiz(sav)’in beyanlarında şöyle yer alır: “Kişi hanımına gelince bismillah desin ve şu duayı okusun: اَلَّلهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ نَصِيبًا فِيمَا رَزَقْتَنَا Allahım, bize vereceğin nasibi hakkımızda mübarek kıl. Bize nasib ettiğin şeyde şeytana bir pay koyma.” Böyle derse, kadın hamile kaldığı takdirde çocuğun salih olacağı ümid edilir.”

Hadis’in, Buhari ve Müslim rivayetlerinde, besmeleden sonra, şu duanın okunması da tavsiye edilir: “اللَّهُمَّ جَنِّبْنِى الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا Allahım, bizi şeytandan uzak tut ve şeytanı da bize vereceğin nasipten uzak tut!” Hadisin devamında bu duayı okuyan kimsenin bir çocukla rızıklandırıldığı takdirde, şeytanın ona ebediyen zarar veremeyeceği ifade edilir.

Elanur Beyza

YORUMLAR


    0 YORUM