Vitir namazının son rekatında niçin tekbir alıyoruz?

Vitir namazının son rekatında niçin tekbir alıyoruz?

9 Mart 2018 0 Yazar: M. Ali Mısırlı

Sorunuzla alakalı kaynaklarımızda şu bilgiler yer alıyor:

“Peygamber Efendimiz (s.a.s) Miraç’ta, Sidre-i Münteha’ya çıktı, bir rekât namaz kıldı. Buna bir rekât da kendisi ilâve etti. Namaz iki rekât oldu. Cenab-ı Hak kendisine bir rekât daha kılmasını emretti. Böylece namaz, akşam namazı gibi vitir (tek) oldu. Peygamberimiz üçüncü rekâtı kılacağı sarada İlâhî rahmet ve nur tecelli etti. Peygamberimiz o nur içinde kaldı. Ve kendinden geçmiş vaziyette elleri çözüldü. Sonunda ellerini kaldırarak tekbir aldı. İşte elleri kaldırmak böylece sünnet oldu.” (Ruhu’l-Beyan, 4/413-414)

Başka bir rivayette ise Peygamberimiz, üçüncü rekâtı kılacağı sırada Fâtiha ve zamm-ı sûre okudu. Rükûa gideceği sırada Cehennemi gördü. Cehennem ehli kömür gibi simsiyah olmuştu. Peygamberimiz bu halde de kendisinden geçti ve elleri çözülüverdi. Hemen Cebrâil (a.s.) geldi, Peygamberimizin üzerine Kevser suyundan döktü. Böylece Peygamberimiz kendine geldi. Tekbir alıp kunut duâlarını okudu.

EFENDİMİZ, VİTİR NAMAZINI ANLATIYOR

Vitir namazının vakti ve fazileti hakkında Peygamber Efendimiz şöyle buyurur:

“Allah size bir namazı ziyâde kıldı ki, o namaz sizin hakkınızda kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır. İşte o namaz vitir namazıdır. O namazı yatsı ile şafağın atışı arasında verdi.” (Ebû Dâvud, Salât, 336)

Arapların yanında o dönemde en kıymetli dünya malı kırmızı tüylü develerdi. Hadiste, vitir namazının en kıymetli dünya malından daha hayırlı olduğu bildirilmektedir.

Bütün bu rivayetler ve hikmetleri ile birlikte, ibadetlerle ilgili meselelerde aranan esas husus, Peygamberimiz nasıl kılmış ve tatbik etmişse, onu taklit edip yapmaktır.

M. Ali MISIRLI