USD
4,8054
EURO
5,5956
ALTIN
189,6220

Hizmet Hareketinin Eğitim Anlayışına Dair 7

Öğretmenin her bakımdan, özellikle de insani değerler açısından yetiştirilmesi hayati bir önem taşımaktadır … Branşı ne olursa olsun “rehber” vasfı olmayan fertlerin bu meslekte bulunması; toplum, okul, aile ve öğrenci zaviyesinden telafisi mümkün olmayan yaralara yol açacaktır…

Hizmet Hareketinin Eğitim Anlayışına Dair 7
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KRİTERLERİ NORMU: 
Öğretmenin her bakımdan, özellikle de insani değerler açısından yetiştirilmesi hayati bir önem taşımaktadır … Branşı ne olursa olsun “rehber” vasfı olmayan fertlerin bu meslekte bulunması; toplum, okul, aile ve öğrenci zaviyesinden telafisi mümkün olmayan yaralara yol açacaktır…
Bu hususu Hocaefendi şu şekilde ifade etmektedir:
“ İnsanın önce kendini keşfetmesi lazım. “Nefsini bilen Rabbini bilir.” beyanından hareketle, insan nerede hangi seviyede olduğunu bilmeli ki bu çok önemlidir. Kimseyi aldatmanın bir manası yoktur. Yorumlara tevillere girmek kimseye bir şey kazandırmaz. Her insan davranışları ile kendi tabiatının rengini aksettirir. Öyleyse önce onun keşfedilmesi gerekir. Bunu bilmeli sonra da bu tabiatı terbiye etme cihetine gitmeliyiz”
Bir öğretmen, alanında yani; fen, sosyal bilimler veya dini ilimlerden hangisinde faaliyet sürdürüyorsa o dalda kendini mükemmel şekilde yetiştirmelidir. Ayrıca sınıf yönetimi ve öğrencilerle pedagojik ilişkilerde de kusursuz bir performans ortaya koymalıdır…
Yukarıda izah etmeye çalıştığımız hususlar ideal bir eğitimcinin üzerinde taşıması gereken temel kriterlerdir. Ancak bunların yanı sıra; “değerler eğitimi” de dediğimiz insani, evrensel ve manevi değerlerle bezenmiş “rehber öğretmen” hususiyetlerini taşıyan “hakiki muallimler” hizmet hareketinin eğitim anlayışını, mükemmel bir seviyeye taşımaktadır.
Öğretmen “salih daire” çizgisinde bir hayat yaşamalı; iyilik, güzellik, doğruluk adına ne kadar seçkin vasıflar varsa bunları sevgi hamuruyla yoğurup “rıza güzergahında tahkik yolculuğuna” devam etmelidir…
Öğretmen, Daima “müsbet hareketi” kendisine düstur edinmeli “reaksiyoner” değil “aksiyoner” insan olmayı adeta huyu haline getirmelidir. Her kesi kucaklamalı, en zıt davranışlara karşı bile kucağını açmayı bilmelidir. Öğretmen; matematik, fizik, tarih vb alanları en iyi şekilde öğretirken bir yanda da öğrencilerinin ruhlarına evrensel ve insani değerleri üflemeyi, hayatının olmazsa olmaz bir normu veya esası kabul etmelidir. Farklı fıtrat ve zekaya sahip öğrencilerini müsbet bir yaklaşımla kucaklamasını bilmelidir… Hocaefendi:
“Muallim, doğumdan ölüme kadar, bütün bir hayat boyu, hayatı şekillendiren kudsî üstattır. Milletine, kader programında rehberlik yapıp, ahlâk ve karakterini yücelten ve ona ebediyet şuurunu aşılayan, melek soluklarının mihraklaştığı bu üstün varlığa denk yeryüzünde ikinci bir yaratık gösterilemez.” sözleriyle veciz bir şekilde idrakimize sunmuştur.
Üstad Hazretleri ve Hocaefendi; öğretmeni , sadece “bilgiyi” aktaran değil aynı zamanda ahlaki, insani ve manevi değerleri de öğrencilerinin ruhlarına üfleyen “rehber insan” olarak taçlandırmışlardır… 
Hocaefendi, bir makalesinin aşağıdaki bölümünde bu hassasiyetleri dikkatlerimize şöyle sunmuştur:
“Muallimin, ferd üzerinde tesiri, anne, baba ve cemiyetin tesirinden kat kat üstündür. Aslında, anneyi de, babayı da, hatta cemiyeti de yoğuran odur. Onun elinin, içine girmediği her hamur tatsız ve tuzsuz sayılır.
O, Allah’ın insanları yükseltip, alçaltmasında kullandığı bir el ve bir dildir. Evet, muallimini bulmuş bedevî bir topluluk, melekler kadar ulvîleşir ve cemaat hâlinde muallimlik payesine yükselir. Ve yine iyi bir muallim sayesinde Makedonya, cihanın büyük Fâtihlerinden birine sahip olur. Anadolu, iyi muallimler sayesinde ümran devrine erer. Çağlarla oynayan Fâtih; büyük disiplin ve nizam insanı Yavuz ve daha yüzlercesi, böyle güzîde birer üstat elinden çıkmış nâdide çıraklardı…
Muallimin elinde madenler saflaşır, som altına ve pırıl pırıl gümüşe inkılâp eder. O esrarlı elde en ham ve en değersiz şeyler, bîhemtâ elmaslar hâline gelir. Hiçbir fabrika onun kadar seri ve onun kadar sistematik olarak iş göremez. Karşısına aldığı yüzlerce insana, bir anda bütün duygu tayflarını intikal ettirmek ve onların varlıkları içinde ikinci bir varlık hâline gelmek, muallimden başka kimseye müyesser olmamıştır.
O, sırlar âleminin aşılmaz şâhikalarından, sızıp sızıp bize gelen manâların tercümanı ve varlık âlemindeki sezilmez infiâllerin sesi ve sözüdür. Onun sayesinde insan bulutlar gibi yükselir ve rahmet olarak yere iner.”
Hizmet hareketinde öğretmen , eğitim anlayışının , olmazsa olmaz temel direğidir… O, Peygamber Efendimizin(SAV) kendini vasıflandırdığı “rehber muallim” prensiplerini üzerinde taşımaya gayret eden tahkik yolcusudur…

Ümit ULUDAĞ

YORUMLAR


    0 YORUM