USD
5,4101
EURO
6,1681
ALTIN
224,5199

EVRİM NEDEN DAYATILIYOR?

            Şunu baştan kabul etmemiz gerekiyor ki, evrim konusunda bilim dünyasında çok büyük devasa bir bağnazlık ve yobazlık yaşanıyor. Benim doktora hocam başarılarını televizyondan duyarak yanına asistan olmayı kabul ettiğim bir kişiydi. Severek, isteyerek onun asistanı oldum. Bunun sebebi de, bende oluşan, onu; bilim adamı olduğuna göre fikirlere açık ve saygılıdır diye düşünmem ve beraber çok sayıda araştırma yaparız ve ben de başarılı bir bilim adamı olurum fikridir. Fakat heyhat adam tam bir diktatördü. Arabasını tamir eden, ettiren, pazardan domates, soğan alışverişini kendi cebinden yapan, önemli günlerde hocanın rakısını, viskisini eksik etmeyen adamlara kendi bilim deryasından (!) azıcık koklatıyordu. Benim gibi bu durumu hayretle izleyen biri de hiçbir şey beceremiyordu. Adam tam bir materialist ve evrimciydi. Beni bir Tanrı’ya inanan zavallı yobaz olarak kabul ediyor ve beni o bölümden kovalamak, atmak için elinden geleni ardına koymuyordu.

EVRİM NEDEN DAYATILIYOR?
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Şunu baştan kabul etmemiz gerekiyor ki, evrim konusunda bilim dünyasında çok büyük devasa bir bağnazlık ve yobazlık yaşanıyor. Benim doktora hocam başarılarını televizyondan duyarak yanına asistan olmayı kabul ettiğim bir kişiydi. Severek, isteyerek onun asistanı oldum. Bunun sebebi de, bende oluşan, onu; bilim adamı olduğuna göre fikirlere açık ve saygılıdır diye düşünmem ve beraber çok sayıda araştırma yaparız ve ben de başarılı bir bilim adamı olurum fikridir. Fakat heyhat adam tam bir diktatördü. Arabasını tamir eden, ettiren, pazardan domates, soğan alışverişini kendi cebinden yapan, önemli günlerde hocanın rakısını, viskisini eksik etmeyen adamlara kendi bilim deryasından (!) azıcık koklatıyordu. Benim gibi bu durumu hayretle izleyen biri de hiçbir şey beceremiyordu. Adam tam bir materialist ve evrimciydi. Beni bir Tanrı’ya inanan zavallı yobaz olarak kabul ediyor ve beni o bölümden kovalamak, atmak için elinden geleni ardına koymuyordu.

Benim oğlum da Türkiye ’nin en başarılı, en demokrat, en bilimsel üniversitesinde (Boğaziçi) Biyoloji ve Genetik okudu ve bitirdi. Bana bizzat anlattı. Baba eğer evrim fikrini reddedersen asla bizim bölümden mezun olamazsın demişti. Çok sayıda öğrenci bu sebeple üniversiteden atılmış. Şu anda Tıp Fakültesinde bütün dünyada okutulan bizim de takip ettiğimiz kitaplar baştan sona evrim düşüncelerini injekte eden kitaplardır.

Evrim; materyalizme dayanak olsun diye üretilen tamamen plastik bir düşünce ve inanç silsilesidir. Evrim canlılar dünyasının, tarihini ve başlangıcını açıkladığını iddia eder. Evrim bilim dünyasına dayatılan tarihde, belki de en çok tartışılan fikir akımıdır, asla teori veya kanun değildir. Her insanın haberdar olduğu bu kötü fikir akımının reklamı, bilimselliğine dayanmıyor. Kendisine, bilim dünyasında oldukça korunumlu bir yer verilen evrim; insanların kulaklarına, bilim dışı bir şeyler fısıldamaktadır.

Bu teorinin fikir babası olan Charles Darwin, 19. yüzyılda İngiltere’de yaşamıştır. Endüstri devrimiyle, Avrupa’da dine ve İncil’e karşı duruş ile çağdaş olan teorinin doğuşu, aslında daha eskilere dayanmaktadır. Ancak bilim gibi sunulması veya sundurulması (!) Darwin sayesinde olmuştur. Modern biyolojideki gelişmeler aslında Darvin’in görüşlerini tamamen reddetti. Ancak Evrim bilimsel bir teori veya çalışma olmadığından, Materyalizmin devamı için gerekli ve hayati olduğundan, Darwin’in teorisinde oluşan devasa boşluk ve hataları onarmak gerekiyordu. İşte daha çok Genetik kullanılarak Evrim’i ayakta tutmaya çalışanlara da, günümüzde yeni Darwinciler denmektedir.

Baskın bilimsel bir çevre tarafından, büyük ölçüde kabul gören evrim fikri; ulusal ve uluslararası pek çok kurum tarafından özel olarak korunmaktadır. Evrim düşüncesi, birçok itiraza rağmen; Avrupa Birliği tarafından, alınmış bir kararla dayatılmaktadır. Öyle ki, birçok ülkede şimdiden dokunulmazlık zırhına bürünmüştür. Bu teoriye karşı olan görüşlerin öne çıkması, yasalarla engellenmiştir. Bu anlaşılması güç uygulama, evrim fikrinin, bilimsel olarak çalışılmasını, laboratuara getirilmesini ve gerçek-tarafsız ele alınmasını engellemektedir.

Bilim adına yapılan bu taraflılık, akla başka soruları getirmektedir. Bu yasakçı yaklaşım, insanlık tarihi kadar eski olan “Yaratıcı ve yaratılış süreci fikirleri/inançları”nı; kökten yok saymaya yönelmiş gözükmektedir. Şayet öyleyse, bu çaba, bir kesimin bilimin arkasına saklanarak, kendi dünya görüşlerini sunma ya da dayatma gayretinden başkası değildir.

Bilim dünyasında, 150 yıldan beri okullarda körpe zihinlere dayatılan bir görüş, niçin bu kadar gürültü çıkarmaktadır? Bunu anlamak oldukça zordur. Bunun altında Materyalizm, Ateizm gibi fikirler yatmaktadır. Batı, İncil’i tahrif ederek kendi (vahiy değil insan zihninden çıkan) ürettikleri İncil’i dayattığı gibi evrimi dayatmaktadır. Evrim bilimsel bir metod izlemese de bilimsel herhangi bir dayanağı olmasa da malesef dayatılmaya devam etmektedir. Bu dayatma sadece Biyoloji veya Tıp kitaplarında değil bilimsel akademik dergilerde de devam etmektedir. Evrimi destekleyen (!) yayın yazmak zorundasınız. Çalışmasında ucundan kenarından evrimden bahseden yayınlar sihirli bir el tarafından değerli kabul edilmektedir. Hemen yayınlanmasına karar verilmekte ve hatta ödüllere layık olmaktadır. Bilimsel (!) kongrelerde bilim yerine evrimden bahsedenler baştacı edilmektedir.

Bu sebeple müslümanlar olarak çok çalışmamız lazım. Okullar açmamız lazım. Üniversitelerimiz Dünya’nın en iyi bilim adamlarını yetiştirmelidir. En iyi ve etkili çalışmaları bizim yapmamız lazım. Bunun başka yolu yok. Laboratuar ve araştırma merkezleri açmamız lazım. Bazı Müslümanların kuzu sofraları etrafında midelerini şişirmeleri çok can yakıcı. Bu durumda evlatlarımız bizim yüzümüze tükürecek malesef.

Prof. Dr. Ömer Yıldız

YORUMLAR


    0 YORUM