USD
EURO
ALTIN

“SÜBHAN” Üzerine…

Rabbimiz;  mükemmel kainatı ve içinde de insanı, eşref i mahluk potansiyelinde ama belhum adal çukuruna düşme riskine de…

“SÜBHAN” Üzerine…
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Rabbimiz;  mükemmel kainatı ve içinde de insanı, eşref i mahluk potansiyelinde ama belhum adal çukuruna düşme riskine de açık olarak yaratmış… İnsanın kaderinde, cüz i iradesini kullanarak alayi illiyyine çıkmak da var, esfeli safiline düşmek de… Yaşadığımız bütün iyilik ve güzellikler O’ndan; kötülükler, kusurlar ise şeytana kanan nefsimizden…

Biz insanoğlu; çoğu zaman imtihan platformu olan dünya hayatında, manayı ismi çıtasını aşıp manayı harfi ufkunu yakalayamayız… “Hz Musa(AS) ile Hz. Hızır’ın(AS) sırlı ve hikmetli yolculuğu” gibidir aslında hayatımızın birçok boyutu…

 

… Ve zaman zaman hadiselerin anlaşılmaz gibi görünen yüzüne takılır, yaşadığımız zorluk ve sıkıntıların yine biz insanların irade ve tercihinden ortaya çıktığını unutur, imtihan sınırlarını zorlar, (haşa) isyan noktalarına kayabilme riskini taşırız…

Külli iradeyle cüzi irade arasındaki “bilmeceyi” kimi zaman çözemez de tökezleyiveririz maalesef…

“imtihan sırrı” olan hususları kavrayabilmek için yine O’na sığınıp; eksiklerin, kusurların, yanlışların, kötülüklerin, günahların Rabbimize ait olmadığını “sübhan”  methiyle namazlarımızda ve dualarımızda, şuurlu bir hassasiyetle iliklerimize kadar hissetmeye çalışmalıyız…

        Bu hassasiyeti daha iyi anlamak ve hatırlamak için “Sübhan” kavramının “Rabbimize yakarış ufkunu” bir kez daha anlamaya çalışalım:

  Sübhan kelimesi; tüm olumsuz sıfatlardan uzak olan, soyutlanmış, tertemiz, pak, mutlak üstün ve mükemmel gibi anlamlar ihtiva etmektedir…  Fiil olarak da; tüm menfi sıfatlardan uzak olarak kabül etmek, tertemiz bilmek, şanı yüce bilmek, her türlü eksikliklerden ve kusurlardan münezzeh bilmek anlamlarını taşımaktadır…

 

        İkame etmeye gayret ettiğimiz namazlarımızın tesbihat bölümlerinde “sübhan” kelimesinin geçtiği kısımlara bir göz atalım:

“SübhanAllah” Anlamı: Allah noksan sıfatlardan uzaktır.

 

“Sübhane Rabbiyel Azim” Anlamı: Ey büyük Rabb’im! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

 

“Sübhane Rabbiye’l-alâ” Anlamı: Ey Yüce Rabb’im! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim,

 “SübhanAllahi ve’l-hamdülillahi vela ilahe illAllahu vAllahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim”  Anlamı: Allah eksik sıfatlardan uzaktır. Hamd Allah’adır. Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Allah’tan başkasında güç ve kudret yoktur.

 

“Subhane Rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhab” Anlamı: Çok bahşedenlerin en yücesi olan Rabb’im! Sen noksan sıfatlardan münezzehsin.

       Rabbimiz, “sübhan tesbihini” idrak etmiş kullarından eylesin bizleri…

 

Ümit Uludağ

YORUMLAR


    0 YORUM