USD
EURO
ALTIN

Barışçıl ve şiddetsiz bir dünyayı hedefleyen kolektif hedef: Allah rızası

Bugüne kadar Hizmet Hareketi ve Hocaefendi’yle ilgili birçok eser kaleme alındı ve Türkçeyle birlikte onlarca yabancı dilde yayımlandı.

Barışçıl ve şiddetsiz bir dünyayı hedefleyen kolektif hedef: Allah rızası
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Uluslararası ilişkiler profesörü Hintli yazar Anwar Alam’ın İngilizce yayımlanan son kitabı For the Sake of Allah; sosyal bilimcilerin daha çok aşina olduğu bir dille yazılmış olmakla birlikte, Hizmet’i tanımak ve başkalarına anlatmak isteyenler için önemli bir eser.

Anwar Alam’a göre bugüne kadar Hizmet’i araştıranların birçoğu onu ya dini ya da seküler yönü itibariyle müstakilen incelerken bu yönlerden bir tanesini daha çok merkeze aldı. Anwar Alam bir taraftan Hizmet’in temelden Sünni bir İslami hareket olduğunu vurgularken, diğer taraftan muhafazakâr, gelenekçi, reformcu, modernist, ilerlemeci, ılımlı İslam, liberal İslam vs. gibi kategoriler altında tasnif edilmemesi gerektiğine inanıyor.

Bu kitabı diğerlerinden ayıran önemli bir hususiyeti Anwar Alam’in 2010 yılında Türkiye’ye gelip yerleşmesi ve 15 Temmuz’a kadar yaklaşık altı yılını bu projeye ayırması. Yazar, bu süre zarfında Fatih Üniversitesi ve Zirve Üniversitesi gibi kurumlarda çalıştı ve bu Hareket’e gönül vermiş insanlarla aynı ortamları paylaştı, aynı havayı soludu.

ALLAH RIZASI

Ayrıca, yazarın Türkiye’de yaşadığı yıllar, ülkenin olumlu-olumsuz çok hızlı dönüşümlere sahne olduğu, demokraside, hukukta ve ekonomide korkunç iniş-çıkışlar yaşadığı, uluslararası itibarının zirveye çıkıp dibe indiği, belki 1970-1980’lerden beri görülmemiş ölçüde çalkantılarla sarsıldığı bir dönem oldu. Bu süre içerisinde Hizmet kitlesel olarak benzersiz bir sosyal soykırıma maruz kalırken yazar da bu zulme bizzat şahit oldu ve öğretim üyesi olduğu kurumlardan dolayı kendisi de mağdur oldu.

Kitabın ana başlığında yazarın şuurlu bir tercihi var ve bunu önsözünde izah ediyor: “Allah Rızası İçin” başlığı iki düşünce çizgisini aksettiriyor:

Birincisi, Gülen Hareketi gönüllülerinin başkalarından hiçbir beklentileri olmaksızın barışçıl ve şiddetsiz bir dünyayı hedefleyen samimi kolektif hedefleri olarak “Allah rızası”.

İkincisi ise, “Müslüman aktörler” tarafından sahnelenen terör barbarlıklarını meşrulaştırmak için sıklıkla gasp edilen bir tabir olarak “Allah rızası”.

Bu kitapta bu tabirin asıl anlamı olan barış, adalet, özgürlük, hizmet ahlakı ve Gülen Hareketinin günlük pratiğine yansıyan bütün diğer değerler aktarılmak istenmektedir.” Hizmet’in ortaya koyduğu projelerin maksadına ulaşıp ulaşmadığı ve atılan adımların doğruluğu elbette ki objektif kriterlerle değerlendirilmelidir.

HİZMETE YAPILAN DARBE SUÇLAMALARININ HİÇBİRİ BATI ÜLKELERİ TARAFINDAN KABUL GÖRMEDİ

Hizmet’i bekleyen zorlukların üstünde durduğu kitabın on birinci bölümünde, Türkiye’deki antidemokratik muamele ve zulme karşı gelişen bazı reflekslerin Hizmet gönüllüleri için dünya sahnesinde bir yük olabileceğini vurgulayan Anwar Alam, yaşanan bütün bu zulümlere karşı gösterilen büyük direncin ve Hocaefendi’yle birlikte Hareket içerisindeki güçlü manevi bağın Hizmet’in “Allah rızası” adına daha nice hayırlara vesile olacağına işaret ettiğini belirtiyor.

Kitabın güçlü bölümlerinden bir tanesi en sondaki ek bölüm. Demokratik olmayan, Müslüman çoğunluklu bazı ülkelerin Türkiye baskısına dayanamayıp okulları kapattığını, ancak 15 Temmuz sonrası Hizmet’e yapılan darbe suçlamalarının hiçbir Batı ülkesinde kabul görmediğini aktaran yazar, Hizmet’le ilgili daha evvel olumlu yazmış bazı yazarların ise darbe sonrası yazdıkları eleştirel yazıların “sipariş” analizler olup, sadece Türk hükümetinin iddialarını temel aldığını ve akademik tutarlılıktan uzak polemiklerden ibaret olduğunu söylüyor.

Bunlara mukabil hükümetin hiç cevap vermediği, araştırılmasını da istemediği yolsuzluk operasyonları ve tiyatrosuyla ilgili birçok hususu gündeme getiriyor ve bu olayları araştıranlara makul bir çerçeve sunuyor.

İngilizce konuşan dünyada Hizmet’i merak edenlerle paylaşılabilecek ciddi bir kitap For the Sake of Allah – Allah Rızası İçin

YORUMLAR


    0 YORUM