USD
EURO
ALTIN

KHK ile ihraç edilenler, platform kurdu

Sivil dayanışmayı sağlama amacıyla ihraç edilen avukat, savcı, hakim, akademisyen ve bürokratlardan…

KHK ile ihraç edilenler, platform kurdu
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Sivil dayanışmayı sağlama amacıyla ihraç edilen avukat, savcı, hakim, akademisyen ve bürokratlardan oluşan topluluk, “Hukukun Üstünlüğü Platformu “nu kurdu. Adana’da Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile farklı kesimlerden ihraç edilenlerin ‘KHK Platformu’nu kurmasını ardından, bir platform da Ankara’da kuruldu. Platform, Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu’na yaşadıkları ihlalleri ve taleplerini içeren mektup gönderecek.

Yargı düzeninin yeniden inşa çalışmalarına yardımcı olabilmek

20 Temmuz 2016 tarihinde OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lerle mesleklerinden ihraç edilen, hakim, savcı, avukat, bürokrat ve akademisyenlerin yer aldığı Platform, kendi misyonunu şöyle açıklıyor: “Gayemiz bizlere yaşatılan sistemli şiddet ve planlı sivil ölüm uygulamalarına karşı evrensel hukuk ve  ahlak kurallarına bağlı olarak özgürlüklerimizi ve haklarımızı savunmaktır. Amacımız tüm yurttaşların kim olduğuna bakılmaksızın yargı önünde eşit muamele gördüğü; masumiyet karinesi, cezaların geriye yürümezliği, ispat külfetinin iddia makamında olması gibi en temel hukuk ilkelerinin sarsılmaz bir şekilde tahkim edildiği, siyasetin değil hakikatin hakimiyetinde bir yargı düzeninin yeniden inşa çalışmalarına yardımcı olabilmektir.”

 

Platformun faaliyetleri arasında…

 

Platformun göstereceği faaliyetler arasında ise, ihraç edilen savcı ve hakimlerin haklarını korumak, KHK’lerde yer almamasına ve meri mevzuatta hiç bir engelleyici hüküm bulunmamasına rağmen avukatlık mesleğini icra etmesi engellenenlere engelleri kaldırmak, OHAL döneminde getirilen kısıtlamaların ancak OHAL dönemi ile sınırlı olduğuna ilişkin Anayasa maddesi 2,5,13,90-son, 91,121,122’nin emredici hükümlerini hatırlatmak ve gündemde tutmak, savunma hakkını ayakta tutan avukatlara destek olmak, dünya görüşü ve inancına, kimliğine bakılmaksızın temel hak ve hürriyetleri çiğnenen herkesin sesi ve soluğu olmak, hukukun üstünlüğünün tesisi ve yargının tarafsız ve bağımsız olması için çalışmak.

 

AB parlamentosuna mektup

 

Platform, AB Parlamentosu’ndaki bütün parlamenterlere, Türkiye’de OHAL ile birlikte yaşanan ihlalleri ve bunun sonuçlarını içeren bir mektup kaleme alıp gönderecek. Mektupta, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Türkiye’den yapılan başvurulara öncelik tanıması, hukuksuzlukları tespit etmesi ve Türkiye-AB müzakerelerinin devam etmesi yönünde talepler yer alıyor.

YORUMLAR


    0 YORUM