USD
5,3754
EURO
6,0779
ALTIN
214,0497

Edebiyat HABERLERİ

 • Kosova Semalarında Tayerân

  Dostumu soracak olursanız ben diyeyim İstanbul beyefendisi, sizler deyin saray çelebisi. Nâzik mi nâzik, asâleti etvârında zâhir. İsmi Yûnus olmakla, batn-ı hûtta intizar...

  1 Nisan 2018 - 15:31
 • Muhsin Yazıcıoğlu: “Firavun’a karşı çıkmak yetmez, Musa’nın yanında olmak gerekir”

  Helikopterde Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte altı kişi vardı. Bunlardan biri de İHA muhabiri İsmail Güneş'ti. Güneş cep telefonuyla 112'yi aramış yardım istemişti. 20 daki...

  28 Mart 2018 - 12:55
 • BÂB-I REFÎ’A’L-DERECÂT’TA

  Efendim üstad gibi yazayım derken kelime oyunu yapıp kelimât ve terkîbâtı müselselen nazarlara arz eylemek ma’lûmat-füruşluk nev’inden olur. Ma’lûm-i âlînizdir ki hazret ...

  25 Mart 2018 - 13:56
 • BÂB-I İHSÂN AÇILDIKDA

  Kâriîn-i kirâm, ma’lûmdur ki nerde bir mustar zuhur eylese Mevlâ-yi Müte’âl ona bir Hızır irsâl eyler. Ehl-i vatan, ehl-i cibâl in tasallutu ile hürriyetlerinden olmakla ...

  18 Mart 2018 - 12:48
 • BAB-I İSTİĞNÂDA İNTİZAR

  Pîrimiz Recâi Bey Üstâ hücre-i seâdetinin nâfizesinden arz-ı dîdâr eyleseydi de tuyûrun kanadına rabt eylediğimiz şu nâmeyi takbîl buyursaydı, ne âlâ olurdu. Zât-ı âlî...

  12 Mart 2018 - 14:17
 • Neşîde-i Enhâr Beyânında

  Müztemi’ine’l-kirâm ve e’izzâi’l-fihâm, bayrak yerde kalmasın deyu yedimizde mütekarrır olup bu hâl-ı elemnâk bendeniiz de dilgîr eylemkdedir. Ne demiş şâir: “Kalem feryâ...

  26 Şubat 2018 - 14:05
 • Zamâne  Bahsinde

  Nedîm üstâdımız, “Meyhane mukassi görünür taşradan amma / Bir başka ferah, başka letâfet var içinde” buyurmuş. Biz dahî sicne ol menfezden atf-ı nazar eylemekdeyiz. Vâkıâ...

  18 Şubat 2018 - 12:53
 • Suçumuz Büyük!

  Öyle bir suç işledik ki, sallandı bütün Çankaya Suçlulara bakar mısın, İpek, Boydak, Dumankaya   Öyle bir suç işledik ki, Avrupadan Afrikaya İman dolu gö...

  13 Şubat 2018 - 17:38
 • Zamâne Beyânındadır

  Kâriîn-i kirâm, ehibbâ-i izâm ve dahî ukelâ-i  fihâm; nazarım bâb-ı sicinde üstâdın hurucunu intizâr eyledi ise de fî-hâze’l-üsbû’ kalem oynatmak yine fakîr-i pür-taksîre...

  11 Şubat 2018 - 12:03
 • Ümit ve Bekleyiş

  Değdi yine gönlüme, soğuk hazan yelleri Yaktı inan gönlümü, soldu bahar gülleri   Gece uzun bitmedi, gönül hasret şafağa Gelse bahar olmaz mı, yürüsek bi...

  6 Şubat 2018 - 14:48